Przeczytaj oficjalny opis

Kim jesteśmy

Międzyregionalny Instytut Badań nad Przestępczością i Sprawiedliwości ONZ ( UNICRI ) został ustanowiony w 1968 r. Na mocy rezolucji Rady Gospodarczej i Społecznej (ECOSOC) 1086 B (XXXIX) z 1965 r., W której wezwano do rozszerzenia działań ONZ w zakresie zapobiegania przestępczości i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Instytut jest autonomiczną instytucją Organizacji Narodów Zjednoczonych i jest obecnie regulowany Statutem przyjętym przez ECOSOC rezolucją nr 1989/56 z dnia 24 maja 1989 r. UNICRI działa w ramach Programu Narodów Zjednoczonych ds. Zapobiegania Przestępczości i Wymiaru Sprawiedliwości w Sprawach Karnych.

Celami UNICRI są:

 • pogłębienie zrozumienia problemów związanych z przestępczością;
 • wspieranie sprawiedliwych i skutecznych systemów wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych;
 • wspieranie przestrzegania międzynarodowych instrumentów i innych standardów;
 • ułatwianie międzynarodowej współpracy organów ścigania i pomocy sądowej.

Instytutem zarządza Rada Nadzorcza złożona z wybitnych ekspertów z różnych krajów.

Co robi UNICRI

UNICRI wspiera inne organizacje międzynarodowe, władze krajowe i lokalne, organizacje pozarządowe, instytucje akademickie i edukacyjne oraz społeczności lokalne, poprzez:

 • analiza ilościowa i jakościowa;
 • ustanowienie wiarygodnej bazy wiedzy i informacji;
 • określenie odpowiednich strategii, polityk i instrumentów;
 • projektowanie praktycznych modeli i systemów;
 • projektowanie i wdrażanie działań w zakresie szkoleń i współpracy technicznej na poziomie międzyregionalnym i na poziomie krajowym;
 • wymiana i rozpowszechnianie informacji / dokumentacji na całym świecie w celu zaspokojenia potrzeb społeczności międzynarodowej;
 • świadczenie usług doradczych.

W ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych UNICRI ustala swoje działania zgodnie z priorytetami wskazanymi przez Komisję Narodów Zjednoczonych ds. Zapobiegania Przestępczości i Sprawiedliwości Karnej. Instytut utrzymuje bliskie stosunki robocze z organami i agencjami ONZ, w szczególności z Biurem Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC).

W swoich działaniach UNICRI ma jako partnerów szeroki zakres instytucji międzyrządowych i rządowych, a także instytucji akademickich i organizacji pozarządowych.

Obszary działania

Dzięki ponad 50- UNICRI doświadczeniu UNICRI opracowało swoje programy pracy i sposób działania, aby zawsze odpowiadać na potrzeby społeczności międzynarodowej.

UNICRI działa w wyspecjalizowanych niszach i wybranych dziedzinach prewencji kryminalnej, sprawiedliwości, zarządzania bezpieczeństwem, zagrożeniach i korzyściach z postępu technologicznego, zwalczania terroryzmu i spójności społecznej. Programy UNICRI koncentrują się na różnych obszarach w celu stworzenia i przetestowania nowych i holistycznych podejść do zapobiegania przestępczości oraz promowania sprawiedliwości i rozwoju. UNICRI odgrywa wiodącą rolę w odniesieniu do określonych nisz i wspiera pracę innych organizacji międzynarodowych poprzez wyspecjalizowane i zaawansowane usługi.

Aktualne priorytety Instytutu obejmują:

 • Sztuczna inteligencja i robotyka
 • Ograniczanie zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych;
 • Cyber przestępstwa;
 • Nielegalny handel metalami szlachetnymi i kamieniami szlachetnymi;
 • Przestępstwa środowiskowe;
 • Ochrona turystyki i ważnych wydarzeń;
 • Gwałtowny ekstremizm (w tym rehabilitacja i reintegracja brutalnych przestępców ekstremistycznych);
 • Przemoc domowa;
 • Ochrona zagrożonej ludności i ofiar;
 • Wymiar sprawiedliwości wobec nieletnich;
 • Międzynarodowe prawo karne.

Uniwersytet dla Pokoju

Uniwersytet Pokoju (UPEACE) , z siedzibą w Kostaryce, jest organizacją traktatową ustanowioną w 1980 r. Na mocy międzynarodowej umowy zatwierdzonej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w rezolucji 35/55 i ma mandat „do zapewnienia ludzkości międzynarodowej instytucji szkolnictwa wyższego na rzecz pokoju oraz w celu promowania wśród wszystkich ludzi ducha zrozumienia, tolerancji i pokojowego współistnienia, w celu stymulowania współpracy między narodami i pomocy w zmniejszaniu przeszkód i zagrożeń dla pokoju i postępu na świecie, zgodnie z szlachetnymi aspiracjami ogłoszonymi w Karta Narodów Zjednoczonych ”.

Na mocy mandatu udzielonego mu na mocy artykułu 15 Karty Uniwersytetu Pokoju , załączonego do Umowy międzynarodowej ustanawiającej Uniwersytet Pokoju, UPEACE prowadzi programy magisterskie i doktoranckie w dziedzinach, które promują pokój i bezpieczeństwo .

Programy prowadzone przez:
 • Język angielski

Ta szkoła oferuje również:

Magister prawa (LLM)

UNICRI United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute

Master of Laws (LL.M.) w Transnational Crime and Justice jest specjalnie zaprojektowany dla młodych profesjonalistów i absolwentów szkół wyższych, którzy chcą specjalizow ... [+]

Master of Laws (LL.M.) w Transnational Crime and Justice jest przeznaczony dla młodych profesjonalistów i absolwentów szkół wyższych, którzy chcą specjalizować się w dziedzinach prawa humanitarnego, międzynarodowego prawa karnego i procedury, międzynarodowego prawa praw człowieka, międzynarodowego wymiaru pokoju i konflikty, transnarodowe zbrodnie i sprawiedliwość okresu przejściowego.

W zależności od tła i zainteresowań każdego ucznia, program jest idealny do kariery w sektorze prawnym i politycznym zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym, a także dalszych studiów akademickich.

Poprzez połączenie wykładów, seminariów i ćwiczeń praktycznych wybranych studentów zdobędzie... [-]

Włochy Turin
Skontaktuj się ze szkołą
Język angielski
W pełnym wymiarze godzin
8 miesiące
Ośrodek kształcenia
Czytaj więcej po polsku