Przeczytaj oficjalny opis

O nas

Cavendish University Uganda (CUU) jest licencjonowana i akredytowana przez Krajową Radę ds. Szkolnictwa Wyższego w Ugandzie (UNCHE) i została założona w 2008 roku.

Zorientowany na studentów model akademicki jednostki CUU wdraża najlepsze praktyki globalne w nauczaniu i uczeniu się, a jego celem jest wypełnienie misji CUU, która ma na celu przekształcenie studentów w odpowiedzialnych, wykształconych, zdolnych do zatrudnienia i przedsiębiorczych obywateli (REEE).

CUU oferuje odpowiednie dla rynku i akredytowane programy akademickie, które są organizowane w czterech wydziałach prawa, nauki

Uczenie się na CUU jest innowacyjne, ukierunkowane na studentów, uczestniczące, aktywne i praktyczne. Wdrażana jest platforma technologiczna wspierająca nauczanie mieszane, projekty, studia przypadków, nauczanie na odległość i inne formy efektywnego i aktywnego uczenia się.

CUU ma dużą populację studentów z ponad 15 różnych krajów. Ponad 5000 studentów ukończyło CUU w wielu różnych dziedzinach na poziomie certyfikatów, dyplomów, licencjackich i magisterskich od samego początku.113235_pexels-photo-901964.jpeg

Misja

Zapewnić dostępną, wysokiej jakości edukację opartą na badaniach, która przekształca uczniów w odpowiedzialnych, wykształconych, zdolnych do zatrudnienia, przedsiębiorczych obywateli.

Wizja

Aby stać się modelowym uniwersytetem w Afryce, który zapewnia transformujące, istotne dla rynku kształcenie wysokiej jakości.113234_pexels-photo-1181355.jpeg

Nasza historia

Programy prowadzone przez:
Język angielski

Ta szkoła oferuje również:

Magister prawa (LLM)

Cavendish University Uganda

Master of Laws (LLM) to dwuletni program intensywnych studiów w niepełnym wymiarze godzin, który daje studentom możliwość pogłębienia wiedzy i zrozumienia prawa. LLM ma c ... [+]

Magister prawa

Master of Laws (LLM) to dwuletni program intensywnych studiów w niepełnym wymiarze godzin, który zapewnia studentom możliwość pogłębienia wiedzy i zrozumienia prawa. LLM ma cztery specjalizacje: prawo zasobów naturalnych; Prawo komercyjne; Międzynarodowe prawo praw człowieka i prawo międzynarodowe publiczne. Program ten ma na celu sprostanie zmieniającym się wyzwaniom w zawodzie prawnika.

Przyszłe możliwości karierySędziowieAcademiciansPrywatni bankierzyPartner KancelariiDyrektorzy generalniPolitycyCel karieryPoprawa zrozumienia przez uczniów kontekstu, w którym działa prawo.Stymulowanie większego intelektualnego i filozoficznego rozumienia prawa jako jednego z narzędzi osiągania wzrostu gospodarczego, rozwoju człowieka i sprawiedliwości społecznej.Umożliwienie doktorantom prawa specjalizacji w poszczególnych dziedzinach prawa zgodnie z ich zainteresowaniami.Zwiększenie zrozumienia i wiedzy uczniów na temat konkretnych zagadnień prawnych poprzez nadzorowany projekt badawczy.Aby zapewnić środowisko sprzyjające uczniom, aby mogli wnieść wkład w wiedzę, pisząc rozprawę o jakości nadającej się do publikacji.Przygotowanie studentów do pełnienia bardziej wyspecjalizowanych ról doradczych w różnych sektorach polityki i gospodarki UgandyPrzyczynianie się do rozwoju społeczności akademickiej i intelektualnej, która może przyczynić się do rozwoju narodowego poprzez badania, innowacje, krytyczną analizę i debatę.Struktura programu... [-]
Uganda Kampala
Skontaktuj się ze szkołą
Język angielski
Zaoczne
2 lat(a)
Ośrodek kształcenia
Czytaj więcej po polsku
Address
Plot 1469 Ggaba Road
Kampala, Central Region, Uganda