Wake Forest University School of Law

Wstęp

Przeczytaj oficjalny opis

Formalne studium prawa było częścią Wake Forest University od 1894 roku . Z biegiem lat, Wake Forest przekształciła się w małe kolegium baptystyczne dla mężczyzn położonych na północ od Raleigh w Północnej Karolinie , do niezależnego, wielowymiarowego, uznawanego w całym kraju uniwersytetu w Winston-Salem . Wake Forest University School of Law rozwijała się wraz z czasem i prowadziła rozwój instytucji, której jest częścią. Szkoła prawnicza , która pracowała, aby zaspokoić potrzeby zmieniającego się zawodu prawnika, a także zmieniające się potrzeby studentów, nadal jest liderem w edukacji prawnej poprzez modelowanie zaangażowania i profesjonalizmu poprzez doskonałość akademicką i pełne zaangażowanie w służbę.

Nasza misja

Nasza szkoła stara się przygotować naszych studentów do praktyki prawa w Stanach Zjednoczonych. Niektórzy z naszych absolwentów będą wykorzystywać edukację prawną do ważnych celów innych niż praktyka prawnicza, ale zdajemy sobie sprawę, że każdy absolwent może zostać przyjęty do baru w którymkolwiek z 50 stanów. W związku z tym mamy obowiązek zapewnić naszym studentom podstawy wiedzy i umiejętności prawnych, dzięki którym mogą zbudować życie w służbie prawniczej. Musimy zaszczepić każdemu uczniowi poszanowanie rządów prawa, oddanie ideałowi służby publicznej i zaangażowanie w podstawowe wartości zawodowe: uczciwość, pracowitość, kompetencje, inteligencję i uprzejmość. W rekrutacji naszych studentów i umieszczeniu naszych absolwentów, nasza szkoła ma coraz bardziej orientację narodową, ale utrzymujemy i będziemy nadal pielęgnować specjalne relacje z naszym państwem i regionem. Nasza szkoła jest mała z powodu tradycji i wzornictwa. Naszym celem jest stworzenie społeczności akademickiej, która łączy studentów, wykładowców, pracowników, absolwentów i przyjaciół w rozszerzonej, lojalnej rodzinie. Musimy zajmować się indywidualnym rozwojem indywidualnego studenta i powinniśmy zachęcać wszystkich uczniów do dbania o siebie nawzajem io Uniwersytet Wake Forest. Dążymy do przezwyciężenia wszelkich barier ekonomicznych lub etnicznych, które w przeszłości mogły wykluczyć osoby z zawodu prawnika. Uważamy, że wydział musi angażować się w nauczanie i stypendium prawne. Uważamy te funkcje za synergistyczne aspekty pojedynczego powołania. Doskonałe nauczanie ma zasadnicze znaczenie dla procesu edukacyjnego; stypendium prawne informuje o tym procesie i przyczynia się do poprawy prawa. Staramy się przyciągać do naszych wykładowców osoby, których charakter i zachowanie są przykładami profesjonalnych i osobistych idei, które są podstawą misji szkoły. Studia w Wake Forest kładą nacisk na podstawowe umiejętności prawnicze. Zajęcia są małe. Nauczyciele są dostępni dla uczniów spoza klasy. We wszystkich kursach nauczyciele kładą nacisk na analizę prawną i krytyczne myślenie oraz zachęcają uczniów do rozważenia warunków społecznych i ekonomicznych, w których funkcjonują zasady i zasady prawne oraz sposobów, w jakie prawnicy stosują te zasady i zasady w praktyce. Wierząc, że prawnicy muszą być w stanie komunikować się jasno i przekonująco, kładziemy nacisk na rozwój umiejętności w zakresie komunikacji pisemnej i ustnej. Uznajemy również potrzebę instruowania naszych studentów w zakresie efektywnego wykorzystania technologii informacyjnych. Rozumiemy, że przygotowujemy naszych uczniów do życia i pracy w zmieniającym się świecie, na który wpływ mają transnarodowe wydarzenia i globalizacja.

Lokalizacje

Winston-Salem

Address
Wake Forest University School of Law
PO Box 7206
1834 Wake Forest Road
Winston-Salem, NC 27109-7206
USA

NC 27109 Winston-Salem, Karolina Północna, Stany Zjednoczone

Stypendium Keystone

Dowiedz się, jakie możliwości daje Ci nasze stypendium

Programy