Keystone logo
Wake Forest University School of Law

Wake Forest University School of Law

Wake Forest University School of Law

Wstęp

Formalne studium prawa było częścią Wake Forest University od 1894 roku . Z biegiem lat, Wake Forest przekształciła się w małe kolegium baptystyczne dla mężczyzn położonych na północ od Raleigh w Północnej Karolinie , do niezależnego, wielowymiarowego, uznawanego w całym kraju uniwersytetu w Winston-Salem . Wake Forest University School of Law rozwijała się wraz z czasem i prowadziła rozwój instytucji, której jest częścią. Szkoła prawnicza , która pracowała, aby zaspokoić potrzeby zmieniającego się zawodu prawnika, a także zmieniające się potrzeby studentów, nadal jest liderem w edukacji prawnej poprzez modelowanie zaangażowania i profesjonalizmu poprzez doskonałość akademicką i pełne zaangażowanie w służbę.

Nasza misja

Nasza szkoła stara się przygotować naszych studentów do praktyki prawa w Stanach Zjednoczonych. Niektórzy z naszych absolwentów będą wykorzystywać edukację prawną do ważnych celów innych niż praktyka prawnicza, ale zdajemy sobie sprawę, że każdy absolwent może zostać przyjęty do baru w którymkolwiek z 50 stanów. W związku z tym mamy obowiązek zapewnić naszym studentom podstawy wiedzy i umiejętności prawnych, dzięki którym mogą zbudować życie w służbie prawniczej. Musimy zaszczepić każdemu uczniowi poszanowanie rządów prawa, oddanie ideałowi służby publicznej i zaangażowanie w podstawowe wartości zawodowe: uczciwość, pracowitość, kompetencje, inteligencję i uprzejmość. W rekrutacji naszych studentów i umieszczeniu naszych absolwentów, nasza szkoła ma coraz bardziej orientację narodową, ale utrzymujemy i będziemy nadal pielęgnować specjalne relacje z naszym państwem i regionem. Nasza szkoła jest mała z powodu tradycji i wzornictwa. Naszym celem jest stworzenie społeczności akademickiej, która łączy studentów, wykładowców, pracowników, absolwentów i przyjaciół w rozszerzonej, lojalnej rodzinie. Musimy zajmować się indywidualnym rozwojem indywidualnego studenta i powinniśmy zachęcać wszystkich uczniów do dbania o siebie nawzajem io Uniwersytet Wake Forest. Dążymy do przezwyciężenia wszelkich barier ekonomicznych lub etnicznych, które w przeszłości mogły wykluczyć osoby z zawodu prawnika. Uważamy, że wydział musi angażować się w nauczanie i stypendium prawne. Uważamy te funkcje za synergistyczne aspekty pojedynczego powołania. Doskonałe nauczanie ma zasadnicze znaczenie dla procesu edukacyjnego; stypendium prawne informuje o tym procesie i przyczynia się do poprawy prawa. Staramy się przyciągać do naszych wykładowców osoby, których charakter i zachowanie są przykładami profesjonalnych i osobistych idei, które są podstawą misji szkoły. Studia w Wake Forest kładą nacisk na podstawowe umiejętności prawnicze. Zajęcia są małe. Nauczyciele są dostępni dla uczniów spoza klasy. We wszystkich kursach nauczyciele kładą nacisk na analizę prawną i krytyczne myślenie oraz zachęcają uczniów do rozważenia warunków społecznych i ekonomicznych, w których funkcjonują zasady i zasady prawne oraz sposobów, w jakie prawnicy stosują te zasady i zasady w praktyce. Wierząc, że prawnicy muszą być w stanie komunikować się jasno i przekonująco, kładziemy nacisk na rozwój umiejętności w zakresie komunikacji pisemnej i ustnej. Uznajemy również potrzebę instruowania naszych studentów w zakresie efektywnego wykorzystania technologii informacyjnych. Rozumiemy, że przygotowujemy naszych uczniów do życia i pracy w zmieniającym się świecie, na który wpływ mają transnarodowe wydarzenia i globalizacja.

Lokalizacje

  • Winston-Salem

    Wake Forest University School of Law PO Box 7206 1834 Wake Forest Road Winston-Salem, NC 27109-7206 USA, NC 27109, Winston-Salem

pytania