Keystone logo
University of Colorado Boulder

University of Colorado Boulder

University of Colorado Boulder

Wstęp

Dzięki naszym korzeniom w Kolorado i globalnej perspektywie jesteśmy wspierającą i zróżnicowaną społecznością edukacyjną i naukową w miejscu, które inspiruje energiczne pogoń za pomysłami, krytyczną analizę, kontemplację i zaangażowanie obywatelskie, aby pogłębiać wiedzę o prawie w otwartym, sprawiedliwym społeczeństwie .

Nasza misja: Być wybitną szkołą prawa publicznego, która: zapewnia studentom najnowocześniejsze wykształcenie prawnicze i przygotowuje ich do mądrej i profesjonalnej służby; wspiera rozwój wiedzy poprzez stypendia, testowanie nowych pomysłów i wyzwania dla status quo; i służy jako narzędzie i katalizator znaczącej służby publicznej, z których wszystkie zapewniają wysoką wartość naszym studentom i mają pozytywny wpływ - zarówno lokalnie, jak i globalnie - na zawody prawnicze i społeczeństwo.

English Language Requirements

Potwierdź swoją znajomość języka angielskiego testem języka angielskiego Duolingo! DET to wygodny, szybki i niedrogi test online z języka angielskiego akceptowany przez ponad 4000 uniwersytetów (takich jak ten) na całym świecie.

Lokalizacje

  • Boulder

    Boulder, Stany Zjednoczone

    pytania