Członkiem NATO, ONZ i Rady Europy, Turcja jest demokratyczną republiką konstytucyjną, która została niedawno doświadcza korzyści z rozwijającej się gospodarki i silnych inicjatyw w reformie dyplomatycznej. Obecnie uznaje się za godne uwagi mocarstwem regionalnym w Europie, tradycyjny świeckości Turcji 's i spójne nacisk na stopniowy rozwój w spokojnej kraju sąsiedniego mniej stabilizowane obszary Europy stało się popularnym miejscem dla studentów poszukujących magistra prawa. Prezydent Turcji 's jest uważany Głowa państwa i jest wybierany przez parlament na siedem lat. Jednak jest to Rada Ministrów i premier, który sprawuje władzę wykonawczą. Alternatywnie, władza ustawodawcza jest podana do Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Turcji, jednoizbowym parlamencie odgrywa istotną rolę w rządzie Turcja 's.Turcja 's System prawny całkowicie zintegrowany z systemem prawnym, następnie Europy kontynentalnej, Turcja "system prawa s to połączenie niemieckiego kodeksu handlowego, szwajcarskiego kodeksu cywilnego i kodeksu zobowiązań. Ponadto Turcja "prawo administracyjne jest porównywalny, że we Francji, a jej kodeks karny przypomina Włochy " kody prawa karnego s. Jednak jedną z głównych różnic między Turcją i innymi krajami w obszarze rozwoju prób jury. W Turcji, próby wyniki nie są ustalane przez jury, ale są ustalane przez jednego, dwóch lub trzech sędziów, przewodniczy rozprawie.