O Rosji największym krajem na świecie, Rosja była potężną obecność w całej współczesnej historii. Obejmujących zarówno Azji i Europie, Rosji przynosi bogatą historię i dziedzictwo kulturowe, aby tych, którzy zdecydują się podjąć studia w tym kraju. Z rozległymi mineralnych i energetycznych, Rosja ma jedne z największych dostaw świat 's ropy naftowej i gazu ziemnego na świecie. Rosja jest znana z wielu wkładów do nauki, literatury i muzyki. Czajkowski, jeden z najbardziej znanych kompozytorów świata 's, był rosyjski, a był autorem Dostojewski. Rosja podjęła również pierwszy obiekt i pierwszy załogowy statek w przestrzeń kosmiczną. To poprzez wpływ Rosja 's na kulturę i jej wkład w naukę, że państwo złożyło swoje piętno na świecie. Co to ​​jest system Podobnie jak ustawa w Rosji? Rosji ma kilka sądów w systemie prawnym.Należą do Trybunału Konstytucyjnego, który jest odpowiedzialny za egzekwowanie prawa międzynarodowego i konstytucji. Posiada również "" korty Arbitrazh, które rozpatrywały własności i handlowych sporów i sądów cywilnych, które obsługują sprawy karne i zaapelował przypadki, które nie mieszczą się w kompetencji innych sądów. System prawny Rosja 's jest wyjątkowy w swojej strukturze, ale najbardziej przypomina strukturę cywilnoprawnej.

Uniwersytety w Rosja