Będziesz pogłębić i poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawa jako przedmiotu akademickiego poprzez nabywanie systematycznego zrozumienia prawnych procesów, metod i koncepcji, kontekstu społecznego i politycznego, w którym odbywają się procesy prawne i odpowiednich koncepcji teoretycznych prawa.

Maksymalizując swój potencjał naukowy i doskonalenia umiejętności rozwiązywania problemów w kontekście transnarodowym poprzez nabycie systematyczne i krytyczne zrozumienie skomplikowanych zagadnień prawnych, ekonomicznych, kulturowych i politycznych informujące angielsku i przepisów międzynarodowych adresowania transakcji handlowych można poprawić swój rozwój zawodowy i horyzontów.

Badań i pisania zyskujesz będą przenoszone do różnych sektorów zawodowych, w tym zawodów prawniczych, polityki, sektora przedsiębiorstw, organów rządowych i akademickich.

Dlaczego warto studiować LLM Prawo handlowe w Middlesex? Zespół nauczania w Szkole Prawa na Uniwersytecie Middlesex zawiera dr Scott Morrison, adwokatem i prowadząc uczony w prawie finansów i bankowości oraz dr lijun Zhao, ekspert w dziedzinie międzynarodowego prawa handlowego i międzynarodowego prawa morskiego.

Najważniejsze golfowe

  • Ten tytuł LLM wprowadza uczniów do aktualnych sporów gospodarczych, wystawiając je do zmieniających się warunków środowiska sporów handlowych i ich rozliczenia lub rozdzielczości - Zostań obeznani z orzecznictwem, Wielkiej Brytanii, UE i statut Międzynarodowego istotne dla prowadzenia działalności gospodarczej, wraz z trendami i nowe emisje powstające w wyniku zarówno zmian technologicznych i regulacyjnych - w alternatywą dla postępowania sądowego, kurs zapoznaje studentów z zakresu alternatywnych mechanizmów rozwiązywania sporów rozmieszczonych w kontekstach biznesowych.
Program prowadzony przez:
  • Język angielski

Zobacz 10 więcej kursów w Middlesex University London »

Ten kurs jest Na kampusie
Data początkowa
Duration
1 - 2 lat
Zaoczne
W pełnym wymiarze godzin
Cena
8,500 GBP
£ 12500 międzynarodowa
Wg lokalizacji
Wg daty