Republika federalna konstytucyjna znajduje się na południowej granicy USA, Meksyk jest jednym z największych niezależnych państw na świecie i do domu do prawie 115 mln ludzi. Bank Światowy uważa, Meksyk mieć średnio-wysokim dochodzie z powodu swoich ogromnych rezerw ropy i srebra oraz imponującym wyjściem produktu krajowego brutto napędzanego gospodarki niedawno uprzemysłowionych, że jest silnie związany z NAFTA. Meksyk ma także dobrze prosperującego przemysłu turystycznego i zajmuje pierwsze miejsce wśród krajów Ameryki Północnej i Południowej na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Goldman Sachs prognozuje, Meksyk stanie się jednym z największych gospodarek świata 's w ciągu 30 lat na podstawie dalszego rozwoju swoich turystycznych i olej / Metal Industries. Rząd Meksyku 's przypomina strukturę federalną Rządem USA i składa się z sądowym, wykonawczych i ustawodawczych oddziałów, które kontrolują 31 odrębnych stanów i Dystrykt Federalny.Prezydent Meksyku jest demokratycznie wybrany i jest szefem rządu i państwa. Funkcjonowanie rządu federalnego jest podyktowane wytycznymi przyjętymi w 1917 roku wraz z utworzeniem i ustanowienia Konstytucji politycznej Stanów Meksyk Zjednoczonych. System Meksyk 's System prawny Meksyk ' s prawna działa na podstawie kodeksu cywilnego prawa pochodzącego z prawa rzymskiego statutu i kody (Corpus Iuris Civilis) pierwotnie opracowane przez cesarza Justyniana, a później zmienione przez Napoleona (francuski) Kodeksu 1804. Meksyk 'Kodeksu cywilnego jest s pod silnym wpływem kraju "norm społecznych s i obejmuje nieruchomości, prywatnego, rodzinnego i przepisy prawa umowne.Podzielony na cztery części, Kodeks cywilny zawiera "Książki " o nazwie: "Księgi zobowiązań " (prawo umowne); "Księga osób " (małżeństwo, rozwód, ojcostwo); "The Book of Assets " (osobiste i nieruchomości nieruchomości) i "Księga potomkiem 's Estates " (testamenty, testamenty i problemy testamentu).

Uniwersytety w Meksyk