Read the Official Description

Kurs

Międzynarodowe prawo handlowe i handlowe LLM jest przeznaczone dla absolwentów prawa i profesjonalistów, którzy chcą rozwijać specjalistyczną wiedzę prawną wymaganą w dzisiejszej globalnej gospodarce.

Znaczenie granic narodowych maleje, a wszechstronna znajomość prawa regulującego handel międzynarodowy i stosunki handlowe ma ogromne znaczenie. Program ten zapewnia możliwość pogłębienia wiedzy na temat prawa i przepisów regulujących działalność korporacyjną i handlową ponad granicami państwowymi.

Dzięki temu, że masz możliwość zastanowienia się nad prywatnym i publicznym wymiarem przepisów prawnych niezbędnych do zarządzania gospodarką światową, program ten ma przygotować Cię do reagowania na zmieniający się i dynamiczny charakter stosunków prawnych między korporacjami, osobami i państwami.

W ramach twojego badania wymagana jest znaczna rozprawa, która ma na celu poszerzenie twoich umiejętności badawczych, gdy przeprowadzasz szczegółowe badanie w wybranej przez ciebie dziedzinie.

Jak się uczyć

LLM daje uczniom szansę na odzwierciedlenie prywatnego, korporacyjnego i publicznego wymiaru przepisów prawnych niezbędnych do kierowania gospodarką światową za pomocą modułów dotyczących międzynarodowego prawa gospodarczego (w tym zarówno handlu międzynarodowego, jak i międzynarodowej sprzedaży towarów), międzynarodowego prawa prywatnego i publicznego zasady dotyczące rynku wewnętrznego UE i Światowej Organizacji Handlu, między innymi.

Badania kontaktowe i niezależne

Program jest realizowany przez dwugodzinne seminaria, raz w tygodniu, w każdym module. Na każde seminarium wymagane jest obszerne przygotowanie i oczekuje się szerokiego czytania.

Studia na studiach podyplomowych obejmują znaczną część niezależnych studiów, badających materiały z wykładów i seminariów. Jako ogólny przewodnik, na każdą godzinę na zajęciach studenci mają spędzić dwie-trzy godziny w niezależnym badaniu.

Jak się oceniasz

Wszystkie moduły są oceniane na podstawie pisemnych przydziałów. Istnieje również wymóg napisania zasadniczej rozprawy. Nie ma egzaminów pisemnych ani ustnych.

Opinia oceny

Polityka University of Lincoln dotycząca opinii zwrotnych ma na celu zapewnienie, że pracownicy naukowi niezwłocznie zwrócą ci wyniki w trakcie kursu - zwykle w ciągu 15 dni roboczych od daty zgłoszenia.

Wymagania wstępne

Pierwszy lub drugi stopień z wyróżnieniem w odpowiedniej dziedzinie.

Studenci zagraniczni będą wymagać języka angielskiego na IELTS 6.0 z nie mniej niż 5,5 w każdym elemencie lub równoważnym.

Program taught in:
Język angielski
University of Lincoln

See 6 more programs offered by University of Lincoln »

Last updated March 5, 2019
Ten kurs jest Campus based
Data początkowa
Sierp. 2019
Duration
1 - 2 lat
Zaoczne
W pełnym wymiarze godzin
Cena
15,600 GBP
Studenci zagraniczni. | Dom / studenci z UE: 8 600 £
By locations
By date
Data początkowa
Sierp. 2019
Application deadline

Sierp. 2019