LLM w prawie międzynarodowym i europejskim

University of Wroclaw

Opis programu

Przeczytaj oficjalny opis

LLM w prawie międzynarodowym i europejskim

University of Wroclaw

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego programu, pobierz aplikację U.Wroclaw tutaj .


Główny LLM International/>

Profil głównego LLM International

W ramach specjalizacji International Business Law w LLM International

Specjalny program Nowoczesne prawo dotyczące praw człowieka koncentruje się na przekazywaniu wiedzy i umiejętności związanych z różnymi aspektami sytuacji prawnej jednostki w prawie międzynarodowym. Program obejmuje szczegółowe zagadnienia z zakresu praw człowieka, a także szczególne przepisy prawa międzynarodowego związane m.in. z sytuacją osób ubiegających się o azyl i pobyt w schronisku oraz osób z krajów ogarniętych konfliktem zbrojnym.

Misja i cele Uniwersytetu

Wszystkie wymienione poniżej cele strategii Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii (FLAE) są w pełni zgodne z misją Uniwersytetu Wrocławskiego ( UWr ) i odnoszą się do strategii zapewnienia jakości kształcenia określonej w uchwale nr . 95/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z 24 września 2014 r. Wyraża się to w rozwoju kierunków studiów prowadzonych przez FLAE poprzez podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej wynikającej z otwarcia nowego dużego LLM

Międzynarodowy

To główne jest odpowiedzią na oczekiwania zarówno rynku pracy, jak i kandydatów wywodzących się z procesu globalizacji. Studia stacjonarne drugiego stopnia ułatwiają zdobywanie wiedzy i umiejętności wraz z kompetencjami społecznymi, które wzmacniają pozycję absolwenta na międzynarodowym rynku pracy. Proces ten w dużym stopniu osiąga się poprzez zaangażowanie studentów w praktyczne aspekty rozwiązywania problemów, które pojawiają się w wielu dziedzinach nauk prawnych - poprzez zastosowanie praktycznych metod opartych na przypadkach.

W ramach budowy programu wykorzystano doświadczenia zachodnioeuropejskich instytutów edukacyjnych prowadzących podobnie profilowane kierunki studiów. Zwraca się uwagę na fakt, że ze względów historycznych i politycznych kraje te szczycą się znacznie bogatszą tradycją eksploracji nauk prawnych. W szczególności osiągnięcia instytucji z Wielkiej Brytanii (King's College London, Queen Mary University London), Holandii (Tillburg, Leiden, Rotterdam, Utrecht), Irlandii (Trinity College Dublin), Niemiec (Frankfurt, Freie Unversiteit Berlin), i Belgii (Vrij Universiteit) zasługują na uwagę; to ich doświadczenia stanowią fundament głównej LLM International

systemów kontynentalnych i tradycji common law służy do wzmocnienia międzynarodowego komponentu programu. W ten sposób absolwent otrzymuje szerszą perspektywę rozwoju zawodowego, co niewątpliwie stanowi wartość dodaną we współczesnym społeczeństwie mobilnym.

Dodatkowymi celami podjętych działań są: podnoszenie jakości badań naukowych oraz rozwój kadry naukowo-dydaktycznej, dalszy rozwój biblioteki wydziałowej, rozszerzanie dostępu do polskich i międzynarodowych naukowych baz danych oraz doskonalenie infrastruktury IT. Działania te przyczynią się do poprawy warunków edukacyjnych i badań naukowych oraz poprawią komfort i efektywność kontaktów między studentami a administracją wydziałową poprzez zmiany organizacyjne i komputeryzację pracy wydziałów, w szczególności poprzez ułatwienie kontaktu z administracją wydziałową w języku angielskim, co ma szczególne znaczenie dla studentów zagranicznych.

Oczekiwane kompetencje kandydatów

Kandydaci do LLM International

Ponadto kandydaci powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje w języku angielskim (przedmiot

język) na poziom ułatwiający ich aktywny udział w wykładach i ćwiczeniach (zarówno w mowie, jak i na piśmie).

Zasady przyjmowania

Kandydaci do LLM International

Ta szkoła oferuje programy z:
  • Język angielski


Ostatnia aktualizacja April 9, 2018
Czas trwania i cena
Ten kurs jest Na kampusie
Start Date
Data rozpoczęcia
Paźdz. 2018
Duration
Czas trwania
2 lat
W pełnym wymiarze godzin
Price
Cena
2,000 EUR
2000 EUR - UE (rocznie); 3000 EUR - Międzynarodowe (rocznie)
Locations
Polska - Wrocław, Lower Silesian Voivodeship
Data rozpoczęcia : Paźdz. 2018
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą
Dates
Paźdz. 2018
Polska - Wrocław, Lower Silesian Voivodeship
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą