LLD w Doctors of Law

Informacje ogólne

Opis programu

Cel kwalifikacji

Celem tej kwalifikacji jest umożliwienie uczniom wykazania się umiejętnością wniesienia własnego, charakterystycznego i nowatorskiego wkładu w zbiór wiedzy na temat danego przedmiotu studiów prawniczych.

Zasady dostępu

Generał

ja. Minimalne wymagania wstępne to stopień LLM (lub równoważne kwalifikacje) na poziomie NQF 8 lub 9 i minimalna liczba punktów równa 892. Kandydaci na przyjęcie na stopnie doktorskie muszą na ogół uzyskać poprzedni stopień ze średnią oceną wynoszącą co najmniej 65%.

ii. Rada Wydziału może wymagać od studentów poddania się egzaminowi ustnemu na ustalonym materiale badawczym w celu wykazania swoich kompetencji w zakresie badań doktoranckich przed dopuszczeniem do kwalifikacji.

iii. Odpowiedni Kierownik Wydziału może zezwolić kandydatowi na zarejestrowanie się jako student w celu otrzymania wskazówek i korzystania z udogodnień Uniwersytetu w celu przygotowania propozycji badań. Nie oznacza to, że student zostanie przyjęty na studia doktoranckie, a taka rejestracja jest tymczasowa do czasu zatwierdzenia przyjęcia przez radę Wydziału Prawa. Rada Wydziału Prawa zatwierdza przyjęcie studenta i rekomenduje Senackiej Komisji Wyższych Studiów tytuł pracy magisterskiej i opiekuna (-ów) na podstawie

 • zasługa akademicka studenta;
 • wcześniejsze kwalifikacje uzyskane przez studenta;
 • wartość propozycji badań przedłożonych zarządowi; i
 • dostępność i kompetencje członka wydziału do promowania studiów.

Uznanie wcześniejszego uczenia się

Poprzez uznanie wcześniejszego uczenia się, student może uzyskać dostęp, zaawansowane miejsce lub uznanie statusu, pod warunkiem kontynuowania studiów na tym uniwersytecie.

Wymagania zaliczeniowe

Aby uzyskać kwalifikację, praca musi zostać zaakceptowana.

Program

 • ja. Minimalny okres studiów na poziomie LLD wynosi dwa lata.
 • ii. Maksymalny okres studiów na poziomie LLD wynosi cztery lata. Przedłużenie tego okresu będzie możliwe wyłącznie w wyjątkowych okolicznościach i będzie rozpatrywane zgodnie z polityką dotyczącą studiów wyższych i studiów podyplomowych.
 • iii. Program nauczania obejmuje pracę magisterską, stanowiącą oryginalny wkład w wiedzę i wgląd w przedmiot.
 • iv. Uczeń musi również przesłać artykuł do opublikowania na podstawie swojej pracy, który według uznania promotora może zostać przedłożony do publikacji w czasopiśmie prawniczym pod kierunkiem studenta lub zarówno studenta, jak i promotora.
 • v. Stopień LLD jest oferowany w następujących dziedzinach specjalizacji:
 • prawo administracyjne
 • b Prawo cywilne procesowe
 • c Prawo konstytucyjne
 • d Prawo karne
 • e Prawo karne procesowe
 • f Prawa człowieka
 • g Prawo miejscowe
 • h Prawo międzynarodowe
 • i Interpretacja statutu
 • j Orzecznictwo
 • k Prawo dowodowe
 • l Prawo handlowe
 • m Międzynarodowe prawo prywatne
 • n Prawo prywatne
 • o prawo rzymskie
 • p Prawo zabezpieczenia społecznego

Rejestracja i daty rozpoczęcia

Rejestracja rozpoczyna się w styczniu, a wykłady w lutym na programy studiów licencjackich i podyplomowych.

Wszystkie programy badawcze dla magisterskich i doktoranckich można rejestrować przez cały rok.

Data zakończenia: nauka rozpoczyna się w styczniu, a kończy w grudniu. Termin realizacji programu zależy od czasu trwania programu.

Ostatnia aktualizacja Mar 2020

Informacje o uczelni

Vibrant, multicultural and dynamic, the University of Johannesburg (UJ) shares the pace and energy of cosmopolitan Johannesburg, the city whose name it carries. Proudly South African, the university i ... Czytaj więcej

Vibrant, multicultural and dynamic, the University of Johannesburg (UJ) shares the pace and energy of cosmopolitan Johannesburg, the city whose name it carries. Proudly South African, the university is alive down to its African roots, and well-prepared for its role in actualising the potential that higher education holds for the continent’s development. Pokaż mniej