LLB w prawie

Igbinedion University, Okada

Opis programu

Przeczytaj oficjalny opis

LLB w prawie

Igbinedion University, Okada

OBA Erediauwa College of Law okazał się jego pierwszy rzut absolwentów w 2004 roku jedenastego partii ukończeniu dzisiaj jest już w Law School.

Program Prawo jest dostosowana po wytycznymi Państwowej Komisji uniwersyteckim, które podkreślają potrzebę absolwentów prawa mieć wiedzę w innych dziedzinach ludzkiej działalności, takich jak psychologia, ekonomia, filozofia, itp, tak aby w pełni docenić przeanalizować i zrozumieć, jak ważną rolę że prawo odgrywa w Nigerii Society w szczególności i całej ludzkości w ogóle.

Warunki przyjęcia

 1. Kandydat, który chciał przenieść się z innej uczelni muszą posiadać minimalny wymóg wejścia o przyjęcie do College of Law. Formularze wniosków można otrzymać w Biurze Rekrutacji Uniwersytetu. Wniosek o przeniesienie do Kolegium będą traktowane z własnej zasługi.
 2. Wnioski o przebiegu prowadzące do pierwszego stopnia (czyli w odniesieniu do "a" powyżej) musi być na zakazanych form uzyskanych z Rejestru, wspólne rekrutacji i maturalnego Nadzorczej, Abudży.
 3. Oprócz A i C powyżej, odpowiedni kandydaci będą musieli złożyć się na test pisemny, a następnie wywiadzie ustnej.
 4. Po przyjęciu studenci wpłacają do Uniwersytetu wszystkie opłaty określone przez Uniwersytet, i przestrzegać wszystkich tych przepisów, ponieważ są związane z rejestracją i immatrykulacji.

Rejestracji i rejestracja

 • Rejestracji: Wszyscy nowi uczniowie są formalnie przyjęty na Uniwersytet w maturalne. Podczas tej ceremonii, nowi studenci muszą przysięgę immatrykulacji i podpisać Rejestr matriculated studentów Uniwersytetu. Nikt nie może twierdzić, że jest studentem tej uczelni aż on / ona należycie zakończone wszystkie formalności maturalnego.
<li> Rejestracja C / WINDOWS<ul><li> Wszyscy uczniowie powinni zarejestrowa&#263; si&#281; w swoich programach studi&oacute;w na uniwersytecie, na pocz&#261;tku ka&#380;dego roku akademickiego, zgodnie z zasadami dokonanych od czasu do czasu przez Uniwersytet.</li> <li> Student powinien by&#263; nie uwa&#380;a si&#281; za zarejestrowany dla jego / jej programu studi&oacute;w, czy trzy tygodnie po rozpocz&#281;ciu sesji on / ona nie zako&#324;czy&#322;a jego / jej rejestracj&#281;. Tylko w najbardziej niezwyk&#322;ych okoliczno&#347;ciach i ze specjalnym pozwoleniem sekretarza lub jego przedstawiciel b&#281;dzie ka&#380;dy student mo&#380;e zarejestrowa&#263; si&#281; po wyznaczonym terminie. W &#380;adnym wypadku nie ka&#380;dy student inne ni&#380; sporadyczny lub doktorantka zarejestrowa&#263; pi&#281;&#263; tygodni po rozpocz&#281;ciu roku akademickiego. Op&#322;ata b&#281;dzie pobierana za p&oacute;&#378;n&#261; rejestracj&#281;. Procedura rejestracji powinna zawiera&#263; nast&#281;puj&#261;ce elementy:<ul><li> Wnoszenie op&#322;at, podatk&oacute;w i innych op&#322;at.</li> <li> Staranne wprowadzanie wszystkich informacji potrzebnych do wype&#322;nienia formularza rejestracyjnego</li> <li> Uzyskanie nim podpis wszystkich odpowiednich w&#322;adz Uczelni.</li> <li> Wracaj&#261;c wype&#322;nione formularze rejestracyjne dla swoich urz&#281;dnik&oacute;w College nie p&oacute;&#378;niej ni&#380; termin zako&#324;czenia wyznaczonego celu zarejestrowania.</li>

 • Zmiany kursów / Programy studiów: przy rejestracji, studenci muszą najpierw zasięgnąć porady swojego szefa Wydziałów dotyczących wyboru przedmiotów / programów studiów w celu uniknięcia częstych i niepotrzebnych zmian po rejestracji. Studenci, którzy mają prawdziwy powód do zmiany kursów po wstępnej rejestracji na początku sesji, należy to zrobić w określony sposób, nie później niż dwa tygodnie po ostatnim dniu rejestracji. Dla świeżych studentów, bez zmiany kursów / programów studiów można dopuścić, aby dodawać i usuwać lub kurs w ciągu pierwszych dwóch tygodni od drugiego semestru. "Dodawanie i usuwanie Formularz można otrzymać z Urzędu Academic po uiszczeniu przewidzianej opłaty.
 • Program studiów

  1. Program kursów pięciu lat powinny być wyposażone prowadzące do stopnia Bachelor of Law, która zostanie oznaczona literą LL, która może być przyznana z wyróżnieniem lub przepustkę Stopień zapisać do bezpośredniego wprowadzania studentów, którzy zostaną poddane cztery lata programu kursów.
  2. Instrukcje w College Board będzie przez będzie wymagane kursy i studentów do podjęcia takiej zatwierdzony kombinacji kursów jak Senat może z zaleceniami College Board od czasu do czasu ustalenia.
  3. Tutorial zajęcia będą prowadzone we wszystkich kursach, których obecność jest zdefiniowany jako jeden kontakt wykład tygodniowo. Musi to być ukształtowane zgodnie z grup dyskusyjnych w zgodzie z tym, co działa na wydziale prawa w tym z wykorzystaniem e-maili, aby przekazać materiały dydaktyczne dla studentów.
  4. Kursy będą oceniane w kategoriach jednostek kursu. Jedna jednostka Oczywiście określa się jako jeden wykład tygodniowo.
  5. Student powinien mieć prawo do napisania jego / jej zbadanie, czy on / ona ma co najmniej 75% (siedemdziesiąt procent fie) obecność na zajęciach w trakcie semestru.
  6. Nie będzie pięć poziomów pól ponumerowanych.
  • 111 - 199
  <li>211 - 299</li> <li>311 - 399</li> <li>411 - 499</li> <li>511 - 599</li>

  numery kursu powinien być poprzedzony trzema zastrzeżeniem Program postaci kodu / działu. Określenie klasy stopnia dokonuje się na podstawie wyników na wszystkich poziomach.

  Ta szkoła oferuje programy z:
  • Język angielski
  Czas trwania i cena
  Ten kurs jest Na kampusie
  Start Date
  Data rozpoczęcia
  Mar. 2019
  Duration
  Czas trwania
  5 lat
  W pełnym wymiarze godzin
  Locations
  Nigeria - Benin City, Edo
  Data rozpoczęcia : Mar. 2019
  Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
  Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą
  Dates
  Mar. 2019
  Nigeria - Benin City, Edo
  Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
  Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą