Od najdawniejszych czasów uznawano wartość sportu, wyścigów i etyki sportowej, w tym tych promowanych przez wartości ludzkie, które przyczyniają się do stworzenia spójnej osobowości. W tym kontekście konieczne stało się opracowanie norm i stworzenie ram prawnych dla zachowania i promowania wartości i ideałów sportu. Poza tym sport i wychowanie fizyczne są podstawowymi prawami każdego człowieka.

Program prowadzony przez:
  • Język angielski
Ten kurs jest Online
Data początkowa
Duration
19 tygodnie
Cena
800 EUR
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Termin nadsyłania zgłoszeń