Koncentracyjne jd międzynarodowym wyróżnieniem prawa

Informacje ogólne

Opis programu

W coraz bardziej zglobalizowanym świecie, w badaniu międzynarodowych podmiotów prawa jest coraz większe znaczenie dla edukacji i praktyce prawnej. Wydział uznał już tę rzeczywistość poprzez wymóg ustawy ponadnarodowej w pierwszym roku. Studentów uczestniczących w Prawo międzynarodowe wyróżnienia Concentration (stężenie) otrzymają dodatkowe instrukcje i szkolenie w dziedzinach kluczowych dla rozwoju transnarodowej praktyki prawnej oraz w specjalistycznych kursach związanych z ich indywidualnych celów zawodowych.

Koncentracyjny zapewnia solidne ramy do kierowania uczniów mające na celu zdobycie merytoryczną wiedzę prawną, umiejętności, doświadczenia pracy, a kontakty zawodowe ważne dla rozpoczęciem praktyki prawnej poinformowana przez międzynarodowych podmiotów prawa.

Faculty Advisors koncentracja i doradztwo

Profesorowie Juli Campagna Jay Hickey Julian Ku i Barbara Stark będzie służyć jako doradcy wydziału do tej koncentracji. Koncentracja doradcy wydziału może zmodyfikować wymogi stężenie w wyjątkowych okolicznościach, po zawiadomieniu dziekana.

Wskazówki od studenta wydziału stężenie doradcy jest ważnym elementem pomyślnego zakończenia koncentracji. Koncentracja wydziału doradca musi zatwierdzić rejestracji studenta w koncentracji. Uczniowie powinni spotkać się z doradcą, gdy tylko znajdą się zainteresowani koncentracji, ale w żadnym wypadku nie później niż w terminie wyboru przedmiotów na czwartym semestrze studiów (lub piątego semestru studiów dla studentów niestacjonarnych). Doradca może zezwolić studentowi zapisać w koncentracji po upływie terminu wyboru kurs dla czwartego semestru studiów (lub piątego semestru studiów dla studentów niestacjonarnych), ale dopiero po ustaleniu, że student może realnie spełniać wymagania koncentracji przed ukończeniu studiów.

Po uczestniczących w koncentracji, studenci muszą spotkać się z ich wydziału doradca przynajmniej raz na pół roku, przed upływem terminu wyboru oczywiście, że semestru, w celu zaplanowania ich wybór dań i przeglądu ich postępów w wypełnianiu wymogów stężenie jest. Studenta wydziału stężenie doradca musi również rozpatrzenie i zatwierdzenie wymogu pisania koncentracji.

Wymagania merytoryczne

Wymagane kursy podstawowe

Oprócz ustawy międzynarodowej, obowiązkowy wymagany kurs w pierwszym roku studenci muszą przyjąć jedną z następujących przedmiotów:

 • Prawo międzynarodowe
 • Międzynarodowych transakcjach handlowych
 • Wymagane umiejętności Kursy
 • Studenci muszą wziąć co najmniej jeden z następujących przedmiotów:
 • Azyl polityczny Clinic
 • Globalny externship
 • Externship (z naciskiem międzynarodowej, musi zostać zatwierdzony przez doradcę)
 • Ekwador Field Study
 • Kuba Field Study
 • Imigracja Field Study
 • Międzynarodowy arbitraż handlowy (umiejętności Lab)
 • Prawo Handlu Międzynarodowego (umiejętności Lab)
 • Prawo międzynarodowe Sprzedaży
 • sprzedaży na rynku międzynarodowym Prawo Skills Lab

Przedmioty do wyboru

Uczniowie muszą mieć co najmniej 3 dodatkowe przedmioty do wyboru z poniższej listy. Dodatkowo, każdy z następujących obowiązkowych kursów podstawowych lub umiejętności kursów niewykorzystywanych do spełnienia wymogów obowiązkowych lub umiejętności mogą spełnić wymóg planowej.

Zatwierdzone Przedmioty do wyboru

 • Wyeksportowane Kontrola eksportowa
 • Rozporządzenie Międzynarodowych Rynków
 • Międzynarodowego arbitrażu handlowego
 • Międzynarodowy Dispute Resolution Gospodarczy
 • Transakcje międzynarodowe: papiery komercyjne w Paperless Age
 • Międzynarodowe Prawo rodzinne
 • Spraw Zagranicznych i Konstytucji USA
 • Użycia siły w prawie międzynarodowym: Od Pokojowych terrorystów
 • Bezpieczeństwa Narodowego i Prawo
 • Prawo imigracyjne
 • Zaawansowane Prawo Imigracji i Obywatelstwa
 • Prawo Unii Europejskiej
 • Wprowadzenie do prawa gospodarczego Unii Europejskiej
 • Prawo ludzkości i prawa narodów
 • Prawo Seminarium Praw Człowieka
 • Law of the Sea
 • Międzynarodowego prawa ochrony środowiska
 • Energia, środowisko i globalnej gospodarki
 • Globalne zmiany klimatu i Prawo USA
 • Porównawczy rozporządzenie Health Care
 • Porównawcza Health Care Odpowiedzialność: odszkodowania za wypadki medyczne
 • cybernetycznego porównawcza

Dodatkowo, każdy inny kurs zatwierdzony przez doradcę koncentracyjnego studenta, w tym niezależne badanie, może być wykorzystany w celu realizacji planowej wymóg kursu.

Wymagania Pisanie

Student musi wypełnić wymóg pisania, które spełniają wymóg albo zapisywanie I lub II w każdym kursie, lub za pomocą noty Journal lub niezależne badanie na temat prawa międzynarodowego lub przedmiotów, które zostały zatwierdzone przez studenta wydziału stężenie doradcą. Dopuszczalne jest pisanie wykorzystane do zaspokojenia wymóg ten będzie taki sam zapis stosowany przez studenta w celu zaspokojenia Kolejnym wymogiem Law School.

Profesjonalne Wymagania Development

Wymóg Professional Development ma na celu podkreślenie możliwości dla studentów w celu uzyskania ekspozycji i / lub doświadczenie w dziedzinie prawa międzynarodowego poza klasą i upewnić się, że uczniowie skorzystać z co najmniej jednego z takich okazji. Aby spełnić wymóg rozwoju zawodowego, studenci muszą:

 • Uczestniczy jako członek studenckiego lokalnej, krajowej i / lub międzynarodowej komisji prawników;
 • Udziału w międzynarodowym konkursie sądu dyskusyjna;
 • Weź udział w Międzynarodowym Law Society czy Human Rights Law Society; lub
 • Wykonywać żadnej innej aktywności rozwoju zawodowego podobnego typu zatwierdzonego przez doradcę koncentracyjnego wydziału.

Minimum GPA

Co najmniej 3,1 GPA jest wymagane w czasie stężenia. GPA 3.1 nie musi być utrzymywana przez cały czas studenta w koncentracji. Jednakże student musi ukończyć z 3.1 lub wyższym, w celu przyznania kredytu na koncentrację.

Ostatnia aktualizacja Mar 2020

Informacje o uczelni

The mission of the Maurice A. Deane School of Law is to prepare, challenge and inspire our students to make a difference in the world while we advance important ideas through the legal academy, the pr ... Czytaj więcej

The mission of the Maurice A. Deane School of Law is to prepare, challenge and inspire our students to make a difference in the world while we advance important ideas through the legal academy, the profession and society — making an impact of our own. Pokaż mniej