Udostępnianie granice lądowe z Turcji, Macedonii i Bułgarii, Grecja leży na skrzyżowaniu Afryce, Europie i Azji Zachodniej i jest jednym z najczęściej odwiedzanych krajów na świecie. Z jego malownicze wybrzeża, górzysty krajobraz i starożytnych zabytków sięga 6 wieku pne. Demokratyczna i wysoko rozwiniętych krajów należących do Unii Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych, Grecji ceny wysokie na Human Development Index i ma największą gospodarkę na Bałkanach. Grecja jest prowadzony przez Prezesa Rady Ministrów, który jest wyznaczony przez grecki parlament wybierany przez obywateli greckich. Konstytucja Grecji 's gwarantuje swobody obywatelskie i inne prawa podobne do tych zawartych w innych demokratycznych konstytucji. . Procesy polityczne są wprowadzane i realizowane przez premiera, prezydenta (który jest ograniczony do niektórych funkcji legislacyjnych) oraz szafka Grecki Grecki system prawny ma trzy różne sądy: sądy administracyjne, cywilne i karne.Zwany "Areios Pagos", Rada Stanu jest najwyższym sądem prawa administracyjnego i sąd kasacyjny jest najwyższym sądem prawa karnego i cywilnego. Sprawy cywilne są początkowo rozpatrywane przez sądy pierwszej instancji, a następnie mogą przejść do sądów apelacyjnych. Orzeczenia wydane przez Sąd kasacyjny są nieodwołalne. Prawo karne dotyczy przestępstw, wykroczeń i naruszeń (w sądzie sędzia 's). Wykroczenia i zbrodniach są w sądach pierwszej instancji i, jeśli to konieczne, sądów apelacyjnych. Sędziowie sądów greckich panujące nad podano kadencji życie po upływie dwuletniego okresu próbnego. Oni nie mają prawa dostępu do urzędników i wykonywać wszystkie spory działać sami. Tylko najbardziej zaangażowanych i doświadczonych greckie prawnicy wybrany do stanowisk sądowych, które wymagają zdawania egzaminów stworzonych przez "Areios Pagos " (Sąd Najwyższy Grecji).Nowi sędziowie muszą również brać udział w kursach w Szkole Edukacji Sądowej z siedzibą w Salonikach na okres jednego roku. Potem są mianowani do greckiego sądu rejonowego, gdzie mają możliwość stosowania innych sądów po uzyskaniu kilka lat doświadczenia w tym konkretnym sądzie.

Uniwersytety w Grecja