Read the Official Description

Dwuletni program studiów magisterskich w zakresie międzynarodowego prawa publicznego ma na celu przekazanie studentom wiedzy i zrozumienia podstawowych zasad międzynarodowego prawa publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych obszarów międzynarodowych rządów prawa.

Studenci Międzynarodowego Prawa Magister Badań zajmą się kwestiami prawniczymi i międzynarodowymi badaniami prawnymi oraz zdobędą umiejętności, których potrzebują, aby zastosować swoją wiedzę do prowadzenia podstawowych i stosowanych badań. Absolwenci studiów magisterskich mogą ubiegać się o przyspieszoną, trzyletnią ścieżkę doktorską.

Program studiów

W pierwszym roku studenci zdobywają wiedzę na temat podstaw międzynarodowego prawa publicznego, a ściślej mówiąc, na temat rządów prawa międzynarodowego. W drugim roku studenci będą mieli okazję specjalizować się w temacie z zakresu międzynarodowych rządów prawa, na przykład w dziedzinie praw człowieka, prawa karnego lub humanitarnego.

Pierwszy rok

W pierwszym roku studenci zdobywają wiedzę na temat podstaw międzynarodowego prawa publicznego, a ściślej mówiąc, na temat rządów prawa międzynarodowego. Są również przeszkoleni w zakresie teorii i metod badań prawnych. Pod nadzorem starszego badacza uczniowie tworzą małe grupy, które uczestniczą w projektach badawczych prowadzonych w Amsterdamskim Centrum Prawa Międzynarodowego (ACIL). Zajęcia mistrzowskie pomagają uczniom poprawić umiejętności pisania, prezentowania, debatowania i argumentowania.

Drugi rok

W drugim roku studenci będą mieli okazję specjalizować się w temacie z zakresu międzynarodowych rządów prawa, na przykład w dziedzinie praw człowieka, prawa karnego lub humanitarnego. Może się to odbywać w Amsterdamie lub w szkole prawa obcego w Europie, Stanach Zjednoczonych lub gdzie indziej. Studenci biorą udział w seminarium badawczym i są intensywnie nadzorowani, ponieważ prowadzą badania na temat swoich tez. Prace te powinny spełniać wysokie standardy naukowe i naukowe.

Opcja doktora

Absolwenci studiów magisterskich mogą ubiegać się o przyspieszoną, trzyletnią ścieżkę doktorską.

Perspektywy rozwoju kariery

Ten program studiów magisterskich szkoli studentów w celu podjęcia kariery naukowej w środowisku akademickim lub poza nim. Uczniowie poznają również umiejętności potrzebne do napisania rozprawy. Dzięki połączeniu szkolenia z zakresu prawa materialnego, umiejętności analitycznych i refleksji teoretycznej uczniowie będą mieli doskonałe perspektywy lub różne rodzaje intelektualnie wymagających kar w międzynarodowym prawie publicznym. Absolwenci mogą oczekiwać pracy dla organizacji międzynarodowych, instytucji rządowych, uniwersytetów, sądów międzynarodowych i krajowych oraz firm prawniczych.

W przypadku jakichkolwiek innych pytań skontaktuj się z biurem edukacyjnym.

Program taught in:
Język angielski
University of Amsterdam

See 11 more programs offered by University of Amsterdam »

Last updated November 25, 2018
Ten kurs jest Campus based
Data początkowa
Wrześ. 2019
Duration
24 miesięcy
W pełnym wymiarze godzin
Cena
2,060 EUR
Studenci UE / EOG. Studenci spoza UE / EOG 10 450 EUR rocznie.
By locations
By date
Data początkowa
Wrześ. 2019
Application deadline

Wrześ. 2019