Bachelor of Law

Informacje ogólne

Opis programu

Program Bachelor of Law ma na celu zapewnienie kompleksowej edukacji prawnej dla studentów zainteresowanych zawodem prawniczym. Studenci uczą się kilku kursów prawa obejmujących dyscypliny prawa publicznego i prywatnego. W rezultacie program zapewnia im dokładną wiedzę na temat podstawowych pojęć i zasad prawa, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ZEA, dokładnego sposobu stosowania przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących faktów, interpretacji przepisów prawa zgodnie z wcześniej ustalonymi zasadami interpretacji , porównanie przepisów prawnych i orzecznictwa, a także trendy sądowe. Ponadto program odnosi się do umiejętności pisania w języku prawnym, aby umożliwić uczniom pisanie pomników i innych dokumentów prawnych w sposób wydajny i prawidłowy. Uczniowie czerpią cenne wnioski z praktycznego szkolenia oferowanego przez sądy edukacyjne oparte na kampusach męskich i żeńskich. COL przyjmuje sąd edukacyjny jako istotną część procesu edukacyjnego; co stanowi doskonałą okazję dla studentów do połączenia teoretycznych i praktycznych aspektów studiów prawniczych. College of Law szczyci się licznymi partnerstwami z lokalnymi i federalnymi instytucjami, a także międzynarodowymi kancelariami prawnymi, w których studenci otrzymują praktyczne doświadczenie łączące teoretyczne i praktyczne aspekty edukacji.

Chess

Cele programu

 • Zbuduj i rozwiń solidną bazę naukową wiedzy we wszystkich obszarach prawa publicznego i prywatnego wśród studentów.
 • Stwórz i popraw aspekt profesjonalnej wiedzy teoretycznej zdobytej przez studentów.
 • Umożliwić studentom prowadzenie badań prawnych zgodnie z ustalonymi metodologiami badań naukowych.
 • Umożliwić uczniom zdobycie umiejętności zawodowych i efektywne ich wykorzystanie w celu poprawy ich wyników zawodowych.
 • Rozwijaj etyczne aspekty unikalnych osobowości studentów, które są niezbędne do wykonywania zawodu prawnika.

Wyniki nauczania w programie

Po pomyślnym ukończeniu tego programu studenci będą mogli:

 • Wyjaśnij pojęcia i reguły prawa, zwłaszcza prawo ZEA.
 • Zastosuj reguły prawne do faktycznych faktów we właściwy sposób.
 • Interpretować przepisy prawne zgodnie z ustalonymi zasadami interpretacji.
 • Przeprowadź badania naukowe zgodnie z metodologią badań prawnych.
 • Formułuj memorandum i orzeczenia sądowe w jasnym i poprawnym języku.
 • Płynnie i we właściwym języku wygłaszaj przemówienia do publiczności.
 • Wykorzystuj technologie informacyjne dokładnie i wydajnie w podejmowaniu różnych obowiązków.
 • Wykazać umiejętność samozarządzania i samodzielnego uczenia się w zakresie prawa.
 • Kieruj zespołem pozytywnie.
 • Wykonując wymagane zadania, przestrzegaj profesjonalnych i etycznych zasad.
Ostatnia aktualizacja Mar 2020

Informacje o uczelni

The United Arab Emirates University (UAEU) is a comprehensive, research-intensive university enrolling approximately 13,900 students, with more than 900 faculty and 65,000 alumni holding key positions ... Czytaj więcej

The United Arab Emirates University (UAEU) is a comprehensive, research-intensive university enrolling approximately 13,900 students, with more than 900 faculty and 65,000 alumni holding key positions in government, industry, commerce, and all business areas throughout the region. Pokaż mniej