Australia, położona na półkuli południowej jest skomplikowane i zróżnicowane kulturowo naród z systemu edukacji na światowym poziomie. Cechy te, w połączeniu z faktem, że 's kraju anglojęzycznym, uczynić Australia bardzo popularnym miejscem dla zagranicznych studentów. Większość ludności mieszka wzdłuż wybrzeży południe i wschód. Australia jest krajem wysoko rozwiniętym z piątym najwyższych dochodach per capita na świecie. Główne branże skupić się na obfitych zasobów naturalnych w Australii, w tym w rolnictwie, ogrodnictwie, rybołówstwie, leśnictwie i składników mineralnych. System prawny Australia 's Pochodzące z wpływów brytyjskich, Australia przestrzegać wspólnego systemu prawa, na które składają ustaw sądowych egzekwowane. Stany i terytoria australijskie są regulowane przez ich własnych systemów sądowych z organ nadzorczy federalnego. System prawny w Australii jest znany ze swojej dojrzałości i bogatej historii.

Uniwersytety w Australia