Absolwenci Advanced JD for Foreign Law

Informacje ogólne

Opis programu

Advanced JD degree to dwuletni program JD, który pozwala absolwentom zagranicznych szkół prawniczych ukończyć studia prawnicze w USA i zdobyć stopień JD w przyspieszonym harmonogramie. W ramach tego programu dyplomowani absolwenci prawa zagranicznego mogą być przyjmowani z zaawansowaną pozycją i nagradzani do 29 punktów za poprzednie studia prawnicze. Decyzja o liczbie punktów, które mają zostać przyznane, zostanie podjęta w momencie rozpatrzenia twojego wniosku, a wybrani kandydaci zostaną powiadomieni w momencie przyjęcia, ile punktów otrzymają za ich zagraniczne studia.

Większość studentów przyjętych do tego programu ukończy pierwszy wymagany program JD w pierwszym roku nauki, a następnie wybiera przedmioty do wyboru w drugim roku studiów. Współpracujemy ze wszystkimi uczniami, aby zaprojektować indywidualny program dostosowany do ich pochodzenia i zainteresowań, w tym udział w naszych programach z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa międzynarodowego i biznesu.

Nasz dwuletni program JD zapewnia absolwentom prawa zagranicznego najlepsze przygotowanie do przyjęcia baru i udanej praktyki prawnej. Zaawansowani uczniowie JD są pełnoprawnymi członkami społeczności Law School. Studenci przyjęci do programu przyspieszonego JD otrzymują taki sam stopień jak inni uczniowie JD i są uprawnieni do egzaminu adwokackiego we wszystkich jurysdykcjach w USA, jeśli spełniają inne wymagania przyjęcia.

Wybieralność

Advanced JD to dwuletni program JD z zaawansowaną pozycją. Aby zakwalifikować się do programu, kandydaci muszą posiadać dyplom z prawa zagranicznego z akredytowanej lub zatwierdzonej szkoły prawniczej poza USA

LSAT nie jest wymagany.

Ostatnia aktualizacja Mar 2020

Informacje o uczelni

Founded in 1907, the University of Hawai?i at M?noa (UH M?noa) is the flagship campus of the University of Hawai?i System. A destination of choice, students and faculty come from across the nation and ... Czytaj więcej

Founded in 1907, the University of Hawai?i at M?noa (UH M?noa) is the flagship campus of the University of Hawai?i System. A destination of choice, students and faculty come from across the nation and the world to take advantage of UH M?noa's unique research opportunities, diverse community, Pokaż mniej